KONTAKTY

www.Storrk.cz
tel: +420 604 250 909
storrk@email.cz

Doprava a Platba

 Platební podmínky a zpusob dopravy

Dopravci: 

                  DPD         99,-Kč

                  Zásilkovna  99,-Kč

                  Uloženka       99,-Kč

                  Dobírka      30,-Kč

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

při osobním odběru v Rychvaldě

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 000000-1026380851/6100

Společně s kupní cenou je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.